Aktuelt

schedule06.08.2014

→ Redd for å ha sex

Min mannlige hivpositive partner og jeg har alltid sikrere sex og bruker kondom. Men en natt sprakk kondomet. En måneds tid senere sprakk kondomet igjen. Nå har jeg plutselig fått angst og føler at jeg har fått symptomer på en primærinfeksjon. Jeg tør ikke snakke med kjæresten min om det i frykt for at han skal bli full av skyld og gjøre slutt på forholdet vårt. Jeg er også blitt redd for å ha sex, og for at dette fører til at forholdet vårt tar slutt. Hva skal jeg gjøre?

schedule28.07.2014

→ Undersøkelse om hivpositives hverdag

Medisinfirmaet GlaxoSmithKline gjennomfører nå en undersøkelse om hivpositive og pårørendes hverdag og livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med HivNorge og Nye Pluss.

schedule25.07.2014

→ Det er slutt

Den 20. internasjonale aidskonferansen ble avsluttet i ettermiddag. Konferansen fant sted i Melbourne. Mer enn 13.600 delegater var med og 6.000 lokale besøkende var innom The Global Village. Befolkningen i Melbourne har dermed fått møte åpne hivpositive, aktivister av alle slag og fått en solid dose informasjon om hiv og aids, for ikke å snakke om å få et møte med et stort folkelig og seksuelt mangfold.

schedule25.07.2014

→ Avkriminalisering skaper et kulturskifte

Dessverre, jeg har ikke 20 minutter! Ok, ti da? Janelle Fawkes er sexarbeider og leder av interesseorganisasjonen The Scarlett Alliance i Australia. Den internasjonale aidskonferansen i Melbourne har gitt sexarbeidernes interesseorganisasjoner stor plass og Fawkes trekkes i alle retninger, hele tiden. Men hun vil gjerne snakke med HivNorge og de ti minuttene vi innvilges strekker seg til å bli mer enn det.

schedule25.07.2014

→ Tiden er inne

Nå er det avgjørende øyeblikket. Det er nå det avgjøres om kampen mot hiv og aids skal vinnes. Hvis vi ikke tar tak i og retter opp de undertrykkende og diskriminerende sidene ved vår samfunn, sider som hiv så alt for tydelig har synliggjort, hvis vi ikke sørger for full likhet og fulle menneskerettigheter for utsatte og kriminaliserte grupper, så vil 2013 ikke innebære slutten på aidsepidemien, men vil vise seg å være starten på en ny og langt større epidemi!

schedule25.07.2014

→ Funksjonshemmede har sex,

Funksjonshemmede over alt i verden er utsatt for uvitenhet og overgrep overalt i verden, men i Afrika gir aidsepidemien overgrepene en ekstra dimensjon. Vi treffer Jacques Lloyd, aktivist for funksjonshemmedes rettigheter i the Global Village under den internasjonale aidskonferansen i Melbourne. Han prater ivrig mens han manøvrerer rullestolen sin raskt og presist i trengselen i den mangfoldigheten Global Village representerer.

schedule25.07.2014

→ Omskjæring bra også for kvinner

Det ble presentert en liten verdensnyhet under den internasjonale aidskonferansen i Melbourne fredag morgen, australsk tid. En undersøkelse gjennomført i townshippet Orange Farm utenfor Johannesburg, Sør-Afrika viser at i populasjoner av kvinner som kun har sex med omskårne menn, reduseres forekomsten av hiv, og antallet nye smittetilfeller går også ned.

schedule24.07.2014

→ Behandling som forebygging

Det som i 2008 fremdeles var en kontroversiell påstand, nemlig at en hivpositiv på vellykket behandling kan betraktes som noe nær smittefri, er nå blitt en akseptert sannhet også i vitenskapelige miljøer.

schedule24.07.2014

→ Med en diagnose som våpen

Vi er nødt til å ta i bruk de våpnene og virkemidlene vi har. Hvis jeg går ut på gata som den jeg er, så risikerer jeg å bli arrestert. Derfor har jeg nå i tre år ledet en kampanje for tre transkvinner i Malaysia for å få myndighetene til å anerkjenne diagnosen Gender Identity Dysphoria, som er den diagnosen psykologer blant annet bruker for å beskrive mennesker med kjønnsidentitetstematikk.

schedule24.07.2014

→ Bob Geldof – en skandale

«Skandale» var ordet Bob, unnskyld, Sir Bob Geldof brukte da han snakket om hvor langt vi var kommert i kampen mot aids i løpet av de tretti årene epidemien hadde vart. Nå sto vi overfor den siste biten for å klare å utrydde aids, og nå vegret verden seg for å gjøre de investeringene som trengs for å få det til. Det var skandaløst, slo Sir Bob fast.

schedule23.07.2014

→ Den mellommenneskelige avhengighete

Det var nesten rockestjernetakter over tilstanden da tidligere president Bill Clinton skulle tale til delegatene på aidskonferansen i Melbourne onsdag formiddag, australsk tid. Bokstavelig talt tusenvis av delegater sto i kø for å høre den tidligere presidenten i USA.

schedule23.07.2014

→ Nytteløs fremgang

Ett tema som utkrystalliserer seg under den internasjonale aidskonferansen i Melbourne er at det gjøres vitenskapelig og medisinsk fremgang, men stigma og diskriminering forhindrer oss i å nyttiggjøre oss av den medisinske fremgangen.

schedule22.07.2014

→ Forebyggende medisin forebygger

En ny amerikanske undersøkelse ser ut til å bekrefte at bruken av Pre-Exposure Prophylactics (forebygging før man utsettes for smitterisiko, eller forebyggende medisinering) faktisk reduserer muligheten for å bli smittet. Undersøkelsen ble presentert på et seminar under aidskonferansen i Melbourne onsdag.

schedule22.07.2014

→ Hun er far til to barn

Personer med kjønnsidentitets-tematikk har sin egen organisasjon i Melbourne, Australia. Den heter Transgender, Victoria, har 30 medlemmer og ledes med myndig hånd av Brenda Appleton. For henne har det vært viktig å delta på den stor aidskonferansen i byen for å synliggjøre organisasjonen og ikke minst knytte bånd til andre tilsvarende grupper over hele verden.

schedule22.07.2014

→ En svensk snakkis

En svensk posterpresentasjon har blitt en liten «snakkis» på aidskonferansen i Melbourne, særlig i miljøer som jobber for avkriminalisering av hivsmittte. Mange går inn for total avskaffelse av forhatte lover, men en svensk arbeidsgruppe har vist at det finnes mer enn én vei til målet, dersom målet er færre tiltaler og lavere straffer.

schedule21.07.2014

→ Journalistikk som verktøy

Formidling er helt avgjørende om man skal vinne kampen for hivpositives rettigheter og dermed vinne kampen mot hiv. Mandag formiddag arrangerte UNAIDS i samarbeid med The Pulitzer Center et seminar om hvordan journalisters verktøy og evne til å fortelle historier kan være effektive virkemidler nettopp i denne kampen om vi bare er bevisste nok i bruken av dem.

schedule21.07.2014

→ Urbefolkningens utfordringer

Få grupper har vært utsatt for mer diskriminering enn den australske urbefolkningen. I dag hører urbefolkningen til de gruppene i samfunnet som er mest utsatt for hiv og aids og hvor antallet nye infeksjoner stiger.

schedule21.07.2014

→ Stigma legger deg i en tidlig grav

Det hevder pastor John Azumah fra Ghana. Han har selv erfaring md hva stigma kan gjøre med et mann og hans familie. – Jeg mistet jobben da det ble kjent at jeg var hivpositiv, forteller han da vi treffes tilfeldig dagen før den store AIDS2014-konferansen starter i Melbourne.

schedule20.07.2014

→ Aidskonferanse med utfordringer

Innledningen til AIDS 2014 i Melbourne, Australia ble annerledes enn noen kunne ha tenkt seg. Ofrene for den meningsløse nedskytingen av Malaysia Airlines flight MH17 ble minnet med en sterk minnetale og ett minutts stillhet da konferansen ble offisielt åpnet søndag kveld australsk tid.

schedule17.07.2014

→ Bill Clinton kommer

Den store internasjonale aidskonferansen åpner i Melbourne i Australia på søndag og går fram til og med fredag i neste uke. Den trekker til seg politikere, vitenskapsmenn og aktivister fra hele verden, og blant trekkplastrene i år er tidligere president Bill Clinton og popsangeren Bob Geldof. HivNorge er også til stede og rapporterer hjem hver dag i løpet av uken.