HivNorge mener

schedule19.07.2021

→ Å bli eldre med hiv 

IAS2021

En naturlig følge av de enorme fremskrittene innen diagnostisering og behandling av hiv, er bekymringen for komorbiditeter hos den aldrende gruppen mennesker som lever med hiv. I en av de innledende sesjonene på årets internasjonale aidskonferanse, belyses de biologiske faktorene ved aldring, hva pasienten har behov for og hvor fokus bør ligge for de som yter helsetjenester for disse pasientene. 

schedule18.07.2021

→ IAS 2021-konferansen er i gang

NYHETER

Søndag, 18. juli, startet den ellevte årlige hivforskningskonferansen, Conference on HIV Science, arrangert av International AIDS Society (IAS). HivNorge deltar på konferansen, og vil publisere spennende saker om relevant forskning utover i uken.

schedule08.07.2021

→ HivNorge holder stengt i juli

NYHETER

HivNorge holder sommerstengt i juli. Vi ønsker alle en fin sommer!

schedule05.07.2021

→ Etterlengtet gjensyn

NYHETER

Isolasjon og ensomhet har preget det siste året for mange. Koronarestriksjonene har også rammet servicenæringen hardt. Diakonhjemmet Omsorg i Oslo tok grep og inviterte til et hyggelig måltid.

schedule29.06.2021

→ Hivbehandling og interaksjoner

HELSE

Når vi snakker om interaksjoner i legemiddelsammenheng, snakker vi om legemidlenes evne til å påvirke effekten til andre legemidler. Her kan du lese om hvilke stoffer som reagerer med vanlige hivlegemidler.

schedule27.06.2021

→ Vi gratulerer vår generalsekretær!

HIVNORGE MENER

HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad fyller 60 år denne helgen. Jeg vil på vegne av HivNorge markere merkedagen din.

schedule25.06.2021

→ HivNorge utvider rettshjelpstilbud til mennesker som lever med hiv.

JURIDISK BISTAND

I august starter HivNorge opp et nytt rettshjelpstilbud til mennesker som lever med hiv. Dette utvider tilbudet HivNorge allerede har drevet i mange år, der organisasjonen har bistått mennesker som lever med hiv i prinsipielt viktige saker.

schedule21.06.2021

→ Ta vår pridequiz!

PRIDE

Siden vi ikke kan ha vår vanlige quiz i Pride Parken i år har vi laget en digital quiz. Vi vil trekke en vinner hver dag som får tilsendt en premie!

schedule16.06.2021

→ Bli med oss å markere Pride digitalt!

PRIDE

Siden vi fortsatt ikke kan samles alle til normal pridefeiring ønsker vi i HivNorge å markere pride digitalt.

schedule15.06.2021

→ Hivbehandling annenhver måned

NYHETER

Mandag 22. mars godkjente Beslutningsforum en ny behandlingsmetode for hivinfeksjon. I stedet for å ta en eller flere piller daglig, kan hivbehandlingen fås som injeksjon annenhver måned.

schedule14.06.2021

→ Bli med å feire Oslo Pride!

ARRANGEMENTER

Årets Oslo Pride arrangeres 18. - 27. juni. Dessverre vil feiringen også i år se litt annerledes ut enn tidligere år, men HivNorge inviterer til flere arrangementer i løpet av uken.

schedule14.06.2021

→ Må unngå at fremtidige pandemier setter hivarbeidet tilbake

NYHETER

Bekjempelsen av koronapandemien har krevd omfattende nasjonale tiltak, men har også ført til et globalt samarbeid. Samtidig har følgene av koronapandemien hatt ødeleggende effekt på hivarbeidet. Hvordan kan vi bruke erfaringene fra hiv og korona i møtet med fremtidige pandemier?

schedule11.06.2021

→ Likestilling – avgjørende for å ende hivepidemien

NYHETER

— Likestilling mellom kjønnene er av nøklene for å ende hivepidemien, innledet den kanadiske utviklingsministeren Karina Gould den fjerde tematiske paneldebatten under FNs høynivåmøte. Manglende tilgang på utdanning og helsetjenester for kvinner og jenter, kjønnsbasert ulikhet og vold er blant hindringene som må bekjempes om vi skal se en ende på hivepidemien.

schedule10.06.2021

→ Hva skal til for å se slutten av hivepidemien?

NYHETER

Sveriges utviklingsminister Per Olsson Fridh, ledet en paneldebatt under UNAIDSs høynivåmøte, som satte fokus på ulikhetene som er hindre for å nå slutten på hiv- og aidsepidemien.

schedule10.06.2021

→ Ny politisk erklæring for å nå slutten på hivepidemien

NYHETER

FNs generalforsamling vedtok erklæringen 8. juni mot fire lands stemmer, hvor motstemmene ble ledet an av Russland. — Erklæringen inkluderer mye bra, men på viktige områder er den dessverre svekket i forhold til den forrige erklæringen fra 2016, sier Halvor Frihagen, HivNorges politiske rådgiver.

schedule09.06.2021

→ Hard debatt under åpningen av FNs høynivåmøte om hiv og aids

NYHETER

I disse dager holder FNs generalforsamling et møte på høyt nivå om hiv og aids og HivNorges politiske rådgiver Halvor Frihagen følger møtet.

schedule04.06.2021

→ UNAIDS avholder høynivåmøte etter ny strategi

NYHETER

UNAIDS høynivåmøte i juni forventes å være et springbrett i det videre arbeidet med å utjevne de sosiale og økonomiske faktorene som fortsatt driver hivepidemien i deler av verden. – Det er i land med lav og middels økonomi vi må sette inn støtet for å avslutte hiv-pandemien, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Halvor Frihagen.

schedule03.06.2021

→ Nye tilfeller av hiv i Norge fortsetter å synke

NYHETER

137 nye tilfeller av hiv er registrert i 2020, og er en tydelig nedgang fra de 172 tilfellene som var registrert året før. Av de nye tilfellene oppgir kun 29 at de har blitt smittet i Norge. Dette viser at vi har god kontroll på hivsituasjonen her i landet.

schedule18.05.2021

→ Europeisk testuke

NYHETER

Den europeiske testuken for hiv og hepatitter er godt i gang. Kampanjen skal bidra til økt testing og oppmerksomhet rundt fordelene ved å teste seg tidlig for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

schedule12.05.2021

→ Pasientmedvirkning er avgjørende for god behandling

Nyheter

Høsten 2019 gjennomførte Hiv-Norden og Hiv-Nordens medlemsorganisasjoner en spørreundersøkelse blant mennesker som lever med hiv i de nordiske landene. Formålet var å se på effekten endringer i behandlingsregimer har på den enkeltes oppfølging av behandlinger, bruker- og pasientmedvirkning og forholdet mellom behandler og pasient.