Positive endringer

Det er svært positivt at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. Flere infeksjonsleger og sykepleiere som daglig arbeider med mennesker som lever med hiv, har nevnt at denne medisinen vil være kjærkommen. Nå får vi se om de blir prioritert i den pågående anbudsrunden.

scheduleOppdatert: 20.03.2019

createForfatter: Anne Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge

labelEmner:

Samtidig må det påpekes at Biktarvy, sammen med to andre gode én pille-kombinasjoner, fikk nei fra Beslutningsforum så sent som i fjor. I forbindelse med at Stortinget besluttet å overføre hivlegemidler til sykehusfinansiering og satt på anbud, valgte Beslutningsforum at hivlegemidler som ikke ble godkjent heller ikke fikk delta i kommende anbudsrunder.

Vi mener dette er svært uheldig og at det på lengre sikt kan bidra til at norske hivpasienter ikke får tilgang til stadig bedre og nyere medisiner som kommer på markedet. Det er svært uheldig at nye medisiner blir avvist av Beslutningsforum siden utviklingen av nye hivlegemidler for en ung diagnose som hiv gjør at stadig nye produkter kommer på markedet. En stor andel av de 4000 som lever med hiv i Norge i dag ønsker tilgang til hivlegemidler som gir få bivirkninger og som bidrar til at de er smittefrie og kan leve gode liv. Vi må imidlertid ikke glemme at for mennesker som lever med hiv kreves det daglig inntak av medisiner for resten av livet. En del av disse pasientene sliter med ulike bivirkninger og har i tillegg andre diagnoser og må ta en rekke andre medisiner. Over 50 prosent av pasientene er over 50 år og får som andre i samfunnet livsstilsykdommer og/eller er generisk disponert for andre sykdommer som for eksempel diabetes og hjerte/karsykdommer. For disse vil stadig bedre og mer effektive hivlegemidler med få bivirkninger være viktig. Og ikke minst vil muligheten til kun å ta én pille i stedet for flere piller for å holde hivdiagnosen i sjakk, være avgjørende. Det handler om etterlevelse. Dagens hivlegemidler gir deg null i virus, men man må aldri glemme at folk lever sine liv og at bivirkninger av medisiner og omfanget av hvor mange legemidler du må innta hver eneste dag, også påvirker deres livskvalitet og ikke minst mulighet til å leve som alle andre.

HivNorge finner det svært bekymringsfullt at Beslutningsforum stadig har sagt nei til nye og bedre hivlegemidler. Norske hivpasienter kan dermed gå glipp av alle de nye og mer effektive medisinene som andre land innfører. Vi mener at Beslutningsforums avgjørelse om å frata hivlegemidler som ikke blir godkjent muligheten til å delta i pågående anbudsrunder er uheldig. Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets intensjoner med Prioriteringsmeldingen. Vi har forståelse for at man ønsker å spare penger innenfor helsesektoren, men synes ikke at Beslutningsforum, helseforetakene eller Sykehusinnkjøp har etablert gode nok metoder for å sikre at man samtidig som man sparer gjennom anbudskonkurranser, sikrer at norske pasienter får muligheten og tilgangen til utviklingen av stadig bedre legemidler som kan gjøre det enklere å leve med en livslang kronisk sykdom. Det er derfor gledelig at de nå godkjente en bedre medisin på mandagens møte.

HivNorge har påpekt dette til stortingspolitikere og ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi mener at Stortingets vedtak gjort i forbindelse med prioritering innenfor helse ikke overholdes når legemidler som ikke når opp i Beslutningsforum nektes deltakelse i anbudskonkurransene. Og, det vil vi følge opp.

Og, vi håper andre pasientgrupper følger med på hva som skjer. Nå rulles de aller fleste legemidler inn i samme mønster og system.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule05.06.2020

→ Bli med i vår digitale pride-parade!

Årets pride blir digital de fleste steder i landet, og Oslo pride arrangerer digital pride-parade lørdag 27. juni. Bli med i vårt innslag!

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

Scroll Up