Rusbruk handler om helse

Vi i HivNorge jobber med smittevern og forebygging av spredningen av hiv på alle samfunnsområder, og rusbrukere er blant de gruppene i befolkningen som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Det er derfor naturlig for oss å ha et aktivt engasjement overfor personer som bruker illegale rusmidler.

scheduleOppdatert: 06.02.2020

createForfatter: Jens Harald Älgenäs Eliassen

labelEmner:

Heldigvis har det gjennom målrettet arbeid med skadereduksjon og helsehjelp for rusbrukere, vært relativt få som har blitt smittet gjennom deling av sprøyter i Norge etter at man begynte å dele ut rent brukerutstyr. Likevel ser vi en urovekkende tendens i samfunnet med forhøyet smitterisiko knyttet til rusbruk, og frykter at smittetallene kan øke igjen i denne gruppen. Chemsex er et relativt nytt fenomen i Norge, der man arrangerer fester for personer, oftest menn, som bruker ulike rusmidler i kombinasjon med sex, og vi vet at det er vanlig med risikabel sex på slike fester. For å unngå både smitteoverføring og andre skader som følge av chemsex, og ikke minst for å unngå at rekreasjonsbrukere utvikler avhengighet, mener vi i HivNorge at det er helt sentralt å møte folk der de er, uten fordommer, moralisme eller trusler om straff. Hvis vi vil begrense skadeomfanget fra rusbruk, må vi møte rusbrukerne med respekt og kjærlighet.

Vi har ivrig fulgt med på rusreformutvalgets arbeid og uttalelser, og debatten som har fulgt rapporten. Vi er hjertens enige med utvalgets flertall om at rusbruk først og fremst må ses som et helseproblem, ikke som kriminalitet, og anerkjenner at straffeforfølgelse av brukere ikke fører til mindre bruk av illegale rusmidler. Både for å sikre god egenomsorg og dermed bedre smittevern og færre skader hos rusbrukere, og for å redusere bruken av illegale rusmidler i samfunnet, mener vi at det er svært viktig å anerkjenne rusbruk som et folkehelseproblem, og å flytte ansvaret for oppfølging av rusbrukere fra politiet og kriminalomsorgen til helsetjenesten.

HivNorges styre vedtok i januar i år en oppdatert ruspolitikk, der vi blant annet sier at:

  • Samfunnet må sørge for en helhetlig ivaretakelse av mennesker med rusrelaterte utfordringer.
  • Rusbruk og skadevirkningene for enkeltpersoner og storsamfunnet som følge av rusbruk må først og fremst ses på som et helseproblem, og straffeforfølgelse av brukere virker derfor mot sin hensikt.
  • Skadereduksjon blant rusbrukere vil være helt sentralt for å sikre godt smittevern i denne gruppen.

HivNorge jobber utrettelig med å fjerne stigma og motvirke trakassering for mennesker som lever med hiv, deres pårørende og mennesker som har høy risiko for å bli smittet. Alle disse gruppene har statistisk sett en overrepresentasjon av personer med selvopplevde rusutfordringer. En helhetlig, fordomsfri og respektfull ivaretakelse av personer som bruker rusmidler er derfor en naturlig del av vårt arbeid med helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv og deres pårørende, og ikke minst et viktig ledd i forebygging av videre spredning av hiv-viruset.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule05.06.2020

→ Bli med i vår digitale pride-parade!

Årets pride blir digital de fleste steder i landet, og Oslo pride arrangerer digital pride-parade lørdag 27. juni. Bli med i vårt innslag!

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

Scroll Up