Oppdatert informasjon om infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål ble hel-digital fra fredag 13.mars. Lokalene til poliklinikken vil være stengt i ukene fremover, men den digitale poliklinikken er i full drift. Slik fungerer det:

scheduleOppdatert: 15.04.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Denne artikkelen finnes og på engelsk, spansk, amharisk, tigrinja, arabisk, og thai.

Pasienter som lever med hiv og som skulle vært til konsultasjon på poliklinikken, vil få en melding om at både blodprøve og konsultasjon på infeksjonsmedisinsk poliklinikk er avlyst. Timen blir likevel stående i legens avtalebok den aktuelle dagen. Legen leser i journalen, sjekker tidligere blodprøver, leser notater som er skrevet siden siste kontroll, sender e-resept, skriver notat og innkaller til ny kontroll. Legen ringer pasienten hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Journalnotatet kan du lese ved å logge deg inn på www.helsenorge.no og velge «pasientjournal» og deretter din helseregion, Helse Sør-Øst for Oslo Universitetssykehus, eller du kan logge inn på minjournal.no og velge «journaldokumenter».

Mennesker som nylig har fått en hivdiagnose og venter på resultater fra Ullevål sykehus vil bli fulgt opp som normalt så fort prøvesvarene foreligger.

Slik logger du inn på minjournal/helsenorge.no:

Press here for information in English
Haga clic aquí para obtener información en español

Seksjonsoverlege Bente Magny Bergersen

Det vil være både sekretær, sykepleier og lege på poliklinikken hver dag. Enkelte pasienter får også komme etter spesiell avtale. Da er det best å komme gående/ syklende eller i egen bil. Seksjonsoverlege ved poliklinikken, Bente Magny Bergersen, ber likevel om forståelse for at de nå må prioritere pasienter som er smittet med koronavirus. Tilnærmet alle poliklinikkens pasienter som lever med hiv er så velregulerte at det ikke er grunn til bekymring selv om det drøyer litt med blodprøvene.

Ny resept på hivlegemidler

Sjekk hvor mye du har igjen av dine daglige hivmedisiner. Har du medisiner for to – tre måneder er det ikke noe grunn til å hente ut ny resept de nærmeste ukene. Apotek1 i Storgata har tilgang til alle hivmedisiner og kan bestille inn mer på kort varsel.

Resepter fornyes automatisk dersom du skulle hatt legetime nå og vil bli automatisk fornyet dersom du skulle hatt kontroll i nær fremtid. Har det skjedd en feil ved denne fornyelsen eller du har behov for medisiner tidligere enn når du skulle hatt din neste kontroll, kan du kontakte HivNorge så formidler vi kontakt med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål.

Når legen har fornyet resepten din vil du finne et notat om dette ved å logge deg inn på www.helsenorge.no og velge «pasientjournal» og deretter din helseregion, Helse Sør-Øst for Oslo Universitetssykehus. Du vil også kunne velge «Legemidler» der du vil finne resepten.

Det er også opprettet en løsning i samarbeid med Apotek1 i Storgaten i Oslo, for de som har vanskeligheter med å få ut resepten digitalt. Er du ikke fast kunde på Apotek1 i Storgata og får problemer kan du ta med deg pilleglasset/pille-esken på medisinen/medisinene som viser at du er mottaker av disse og få ut nye medisiner på dette apoteket. Du kan også ringe dit for bestilling om du bor utenfor Oslo, tilhører infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål og ikke kan reise inn i byen. Husk å ta med identifikasjonspapirer.

Apoteker kan sende medisinen via posten dersom du foretrekker å holde deg hjemme eller er under karantene. Ta direkte kontakt med apoteket for informasjon om denne løsningen.

HivNorge kan også kontaktes for bistand dersom du opplever problemer med å forstå hvordan dette fungerer. HivNorge kan nås på post@hivnorge.no eller ved å ringe tlf. 21 31 45 80 eller 920 16 892 .

Utenlandske statsborgere som trenger resept

De som ikke er pasient ved et norsk sykehus, men har blitt sittende fast i Oslo og har behov for hivmedisiner kan ringe HivNorge på telefon 920 16 892, så formidler vi kontakt med infeksjonsmedisinsk poliklinikk. De vil bistå med resept slik at du får hivbehandling.

Korona og hiv

HivNorge får en del henvendelser om det å leve med hiv gjør at en er i risikogruppen for å bli smittet med koronaviruset eller bli alvorlig syk. Vi har fått følgende tilbakemelding fra avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål:

Hiv er pr 17.3.20 ingen definert risikofaktor for å bli alvorlig syk med Covid-19.

Helsedirektoratet oppdaterte 23. mars gruppene med særlig risiko for koronainfeksjon til å inkludere mennesker med nedsatt immunforsvar. Dette vil inkludere de fleste av de som både lever med hiv og har et vedvarende lavt CD4-tall.

De andre definerte risikogruppene er høy alder, underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk, overvekt og røyking er faktorer som gir økt risiko ved en koronainfeksjon.

Om du har lave CD4-tall og andre alvorlige sykdommer, er det særlig viktig at du følger rådene fra myndighetene ekstra nøye.

Ta kontakt med oss i HivNorge om du har spørsmål du ikke finner svar på hos Folkehelseinstituttet. HivNorge er i tett dialog med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål, og dersom du har spørsmål av medisinsk art vil vi ta det opp med infeksjonsmedisinere og besvare deg så fort vi kan.

Her kan du lese om Folkehelseinstituttets generelle råd til befolkningen og oppdatert informasjon om situasjonen i Norge.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up