Utsatt anbudsrunde og endringer i medisintilbudet

Etter det HivNorge forstår kan pasienter som er satt på anbudsvinneren få revurdert hvilke medisiner de skal bruke. Samtidig melder Sykehusinnkjøp at neste anbudsrunde er utsatt med tre måneder.

scheduleOppdatert: 02.04.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

I et notat fra Sykehusinnkjøp i forrige uke presiseres det at «det kan ses hen til nye faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv i 2019». Det betyr at det er den samme anbudslisten som gjelder, men at man i tråd med nye retningslinjene kan gå rett på nummer 4 i anbudslisten. Dette er, i henhold til enkelte infeksjonsleger, en klar forbedring da denne kombinasjonen har mindre bivirkninger enn anbudsvinneren og ikke inneholder en booster. De oppdaterte retningslinjene er i tråd med europeiske retningslinjer.

Anbud på hivlegemidler

Ny anbudsrunde med nye anbudsvinnere skulle presenteres i månedsskiftet august/september, men nå melder Sykehusinnkjøp at dette er utsatt i tre måneder i håp om at Beslutningsforum godkjenner flere nye medisiner. Beslutningsforum består av lederne i de fire helseforetakene og de trenger ikke begrunne sine avslag og godkjenninger av nye medisiner. Stadige nye og mer effektive hivmedisiner er på vei ut på markedet og i løpet av et års tid vil man kunne få tilgang til hivmedisin gjennom en injeksjon en gang i måneden. – Imidlertid er vi i HivNorge bekymret for hemmelighold og måten Beslutningsforum opererer på, noe du kan lese mer om i kommende nettsak på våre nettsider.

– Stadige nye og mer effektive hivmedisiner er på vei ut på markedet, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad, i HivNorge. Hun er bekymret for hvorvidt disse vil bli tilgjengelig for mennesker som lever med hiv her i landet. Foto: Reidar Engesbak

Etter at første anbudsrunde for hivlegemidler ble gjennomført i fjor ble HivNorges brukerrepresentant kastet ut av spesialistutvalget. Brukerrepresentanten representerte den eneste pasient- og rettighetsorganisasjon for hivpositive HivNorge, som daglig har utstrakt dialog med hivpasienter fra hele landet. – Begrunnelsen vi ble gitt var at man kun ønsket en brukerrepresentant fra et brukerutvalg innenfor helseforetakene, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. – Vedkommende som nå er satt inn midlertidig er tilknyttet et brukerutvalget på Oslo universitetssykehus Ullevål og er hivpositiv, og HivNorge starter nå en dialog med vedkommende.

Generalsekretæren sier imidlertid at HivNorge er bekymret for denne midlertidige modellen med brukerrepresentant fra sykehusene og er usikker på hva som vil bli gjeldende praksis i fremtiden. Hun er bekymret for en situasjon hvor man kan få brukerrepresentanter som ikke lever med hiv men har en annen diagnose. – Ikke alle sykdomsgrupper har brukerrepresentanter knyttet til helseforetak og om eksempelvis brukerutvalget på Oslo universitetssykehus Ullevål skulle velge nye medlemmer er det ikke gitt at en hivpositiv bruker er representert i den nye sammensetningen. Kan man da risikere at spesialistutvalget for hivlegemidler får en brukerrepresentant med diabetes eller annen sykdomserfaring? For oss i HivNorge virker det ikke nøye nok gjennomtenkt hvordan de skal oppfylle Stortinget og departementets tydelige målsetting om å brukermedvirkning, sier Anne-Karin Kolstad.

Nye faglige retningslinjer fra Legeforeningen

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.