Legemiddel-legemiddel interaksjon

Legemidler for behandling av hiv er blant de med høyest potensiale for interaksjoner med andre legemidler. Det at behandlingen er livslang er øker sannsynligheten for at annen medikamentbehandling som kan gi interaksjoner blir nødvendig.

scheduleOppdatert: 29.06.2021

createForfatter: Berit Fjøseide

labelEmner:

Dette er de vanligste interaksjonene vi møter på og må ta stilling til når det kommer til hivmedisiner på apoteket:

 • Legemidler med effekt på syreproduksjon i magesekken. Deles inn i protonpumpehemmere, antacider og H2-kanalblokkere etter hvordan de virker. Protonpumpehemmere (pantoprazol (Somac), esomeprazol (Nexium), omeprazol (Losec)) bør ikke tas av de som bruker rilpivirin (Edurant). Hivlegemidler med kombinasjon av rilpivirin er Juluca, Odefsey, Eviplera. Antacider som er syrenøytraliserende (Titralac, Novaluzid) og H2-kanalblokkere som er syredempende (Pepcid) kan brukes som alternativer til protonpumpehemmerne og disse fås kjøpt reseptfritt i apoteket. Men de bør ikke inntas samtidig som hivmedisinen siden de kan endre opptaket av behandlingen i kroppen og man risikerer terapisvikt. Sørger man for at det syredempende legemiddelet tas 6 (-12) timer før eller 4 timer etter inntaket av rilpivirin, er man trygg. De som bruker atazanavir (Reyataz, Evotaz) må også sørge for et ikke samtidig inntak.
 • Kolesterolsenkende medisiner i gruppen statiner. Proteasehemmerne (atazanavir (Reyataz, Evotaz), darunavir (Prezista, Rezolsta, Symtuza), ritonavir (Norvir) og cobicistat (finnes i Evotaz, Genvoya, Rezolsta, Stribild og Symtuza)) skal ikke brukes sammen med simvastatin (Zocor) eller lovastatin. De kan med dosejusteringer og med forsiktighet brukes sammen med rosuvastatin (Crestor) eller atorvastatin (Lipitor).  De som bruker Genvoya (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamid) eller Stribild (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarat) skal heller ikke bruke statiner som simvastatin eller lovastatin. Risikoen er høy for alvorlige muskelbivirkninger. Noen statiner kan brukes, men da i minst effektive dose og med nøye oppfølging av lege.
 • Kortikosteroidene mometasone, fluticasone, budesonide er steroider som er mye brukt, særlig i form av nesespray mot allergi. Størst risiko for interaksjon er det hvis man tar tabletter. Men litt virkestoff vil gå over i blodbanen hos de som bruker nesespray eller inhalasjonsmedisiner også. Disse steroidene skal unngås av de som bruker gruppen legemidler som kalles proteasehemmere (atazanavir (Reyataz, Evotaz), darunavir (Prezista, Rezolsta, Symtuza), ritonavir (Norvir) og cobicistat (finnes i Evotaz, Genvoya, Rezolsta, Stribild og Symtuza)). Andre kortikosteroider kan brukes i korte perioder, men dette må da skje i samråd med lege.
 • Antipsykotika og antidepressiva: Quetiapine (Seroquel) skal ikke tas sammen med elvitegravir/cobicistat (Genvoya, Stribild) da dette kan øke konsentrasjonen av quetiapine og dermed også bivirkningene. En del andre legemidler i disse gruppene skal man også være forsiktig med, men kan brukes under nøye vurdering av effekt og bivirkninger.
 • Angstdempende og sovemedisiner av typen benzodiazepiner og lignende kan potensielt ha endret effekt for de som bruker proteasehemmere (atazanavir (Reyataz, Evotaz), darunavir (Prezista, Rezolsta, Symtuza), ritonavir (Norvir) og cobicistat (finnes i Evotaz, Genvoya, Rezolsta, Stribild og Symtuza)) og efavirenz (Stocrin, Atripla og Padviram), etravirine (Celsentri) og nevirapine (Viramune). Disse bør vurderes av legen.
 • Smertestillende og betennelsesdempende legemidler i gruppen NSAIDs («Non-steroidal antiinflammatory drugs»): Ibuprofen (Ibux), diklofenac (Voltarol og Voltaren), acetylsalisylsyre (Aspirin), celecoxib (Celebra), etoricoxib (Arcoxia) etc. skal inntas med forsiktighet av de som bruker virkestoffet tenofovir disoproxil fumarat (finnes alene eller som kombinasjon i Truvada, Atripla, Padviram, Stribild, Eviplera). Særlig høye doser NSAIDs over lang tid kan være problematisk siden det kan føre til risiko for nyreskader. De med nyreproblemer er særlig utsatt og skal ikke bruke denne gruppen smertestillende generelt. Hvis bruk av NSAIDs er nødvendig, skal man alltid følge med nyrefunksjonen. Faste PrEP-brukere må være oppmerksomme på dette, og eventuelt kun bruke NSAIDs i korte perioder etter avtale med lege.
 • Midler mot erektil dysfunksjon: Sildenafil (Viagra) og tadalafil (Cialis) har stor risiko for økte bivirkninger som lavt blodtrykk, besvimelse, synsforstyrrelser og forlenget ereksjon hvis de kombineres med hivlegemidler i gruppen proteasehemmere (atazanavir (Reyataz, Evotaz), darunavir (Prezista, Rezolsta, Symtuza), ritonavir (Norvir) og cobicistat (finnes i Evotaz, Genvoya, Rezolsta, Stribild og Symtuza)) og efavirenz (Stocrin, Atripla og Padviram), etravirine (Celsentri) og nevirapine (Viramune). For å redusere denne risikoen har man kommet med anbefalte maksdoseringer: For sildenafil (Viagra) er høyeste anbefalte dosering 25 mg på 48 timer, mens for tadalafil (Cialis) er denne 10 mg på 72 timer.

  Avanafil (Spedra) skal ikke brukes sammen med proteasehemmere.
 • P-piller: Kvinner som ønsker prevensjon og som bruker hivmedisiner med efavirenz (Stocrin, Atripla og Padviram) må sammen med lege vurdere andre typer prevensjon enn de hormonelle. Interaksjoner gjør at nivået av hormoner i kroppen blir lavere og man kan dermed miste effekten av prevensjonen og risikere å bli gravid. 

  De som bruker proteasehemmere må være obs på økte nivåer av hormoner ved bruk av p-piller av typen kombinasjonspiller. Alternativer må vurderes ved oppstart av prevensjon hos legen.

Noen anbefalinger til slutt: Liverpool Universitetet sin nettside (https://www.hiv-druginteractions.org/ – en pålitelig, godt oppdatert og utfyllende kilde til hivlegemiddelinteraksjoner) finnes også som en app som er brukervennlig for både helsepersonell og pasienter.

God kommunikasjon med fastlegen er viktig og bruk ett fast apotek til alle reseptene. Apotek 1 Storgata i Oslo er et spesialisert ressursapotek for mennesker som lever med hiv og har gjennom 10 år opparbeidet seg stor kompetanse og tillit på feltet.

Kilder: Liverpool HIV Interactions, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, Relis, Apotek 1, LHL.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.