Årets retningslinjer er klare

Revidert utgave av retningslinjene for behandling av hiv har endret anbefalingene for hivbehandling i Norge.

scheduleOppdatert: 06.03.2019

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

Hvert år oppdateres norske faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Disse bygger på de europeiske faglige retningslinjene for behandling av hiv.

I fjor ble den første runden med anbud på hivlegemidler gjennomført. Det ble da svært synlig hvor avhengig infeksjonslegene og hivpasienter er av at de faglige retningslinjene er konkrete og oppdaterte. Anbudet hviler seg mye på disse retningslinjene. De må derfor svart på hvitt si hva som er de faglig anbefalte behandlingene, slik at ikke alt regnes for å være «faglig likeverdig», slik som Sykehusinnkjøp omtaler hivlegemidler så lenge de virker mot hivviruset.

Retningslinjene er tydelige på hva som er anbefalt oppstartsbehandling, og hva som skal være foretrukket behandling. I tråd med de nye europeiske retningslinjene, er  integrasehemmere førstevalget ved oppstart hos behandlingsnaive. Rilpivirin- og darunavir-baserte regimer er rangert som alternative. Nytt er også introduksjonen av to virkestoff-regimet Dolutegravir+lamivudin. Proteasehemmeren, som vant anbudet i fjor, kan utfra dette ikke lenger vinne et anbud.

Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge.

I retningslinjene er også én pille-behandlinger som Biktarvy og Juluca tatt med, men disse er ikke godkjent i Beslutningsforum på grunn av for høy pris. Slik HivNorge har forstått det, vil de på grunn av et «nei» i Beslutningsforum heller ikke kunne delta i en ny anbudsrunde. Ser man til de svenske retningslinjene der pris er offentlig (RAV), er disse behandlingene billigere enn hva de dyreste hivbehandlingene var i Norge før anbudsrunden. Genvoya, som Gilead ikke leverte tilbud på i 2018 ved anbud, koster fortsatt like mye, og brukes fortsatt av mange pasienter. HivNorge er bekymret for at de nyeste legemidlene for hiv ikke blir tilgjengelig fordi de er for dyre sammenlignet med anbudsvinneren fra 2018. En behandling som til og med ikke er førstevalget for hivbehandling lenger, ifølge de faglige retningslinjene.

HivNorge er i likhet med forfatterne av retningslinjene bekymret for økningen av andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) blant mennesker som lever med hiv og blant PrEP-brukere. Vi er derfor svært glade for at de har et velskrevet kapittel om behandling og oppfølging av SOI. HivNorge skal i perioden 2019-2021 ha fokus på forebygging av andre SOI.

Vi håper at man får på plass endringene som er foreslått i MSIS (Folkehelseinstituttets statistikk over sykdommer) slik at vi kan få en bedre oversikt over SOI blant mennesker som lever med hiv og blant PrEP-brukere. Vi mener det bør være et økt fokus på kontaktsporing når man har fått en SOI. Ved at alle aktuelle seksualpartnere sjekker seg, vil det være potensial for å finne flere som lever med SOI enn det gjøres i dag. Ønsket er at det skal være åpenhet for å si fra til partnere. Dette er det viktigste vi sammen kan gjøre for å stoppe SOI blant de vi har hatt sex med. Det å fortelle de du har hatt sex med at de må gå å teste seg, er å bry seg, det er modig og det er noe av det flotteste de som har sex med hverandre kan gjøre. Neste gang noen sier fra til deg, skal du takke dem for at de bryr seg så mye at de kontakter deg.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule05.06.2020

→ Bli med i vår digitale pride-parade!

Årets pride blir digital de fleste steder i landet, og Oslo pride arrangerer digital pride-parade lørdag 27. juni. Bli med i vårt innslag!

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

Scroll Up