Hivmedisiner og PrEP i Klassekampen

To dager på rad denne uken har Klassekampen hatt store oppslag om anbudskonkurransen på hivlegemidler og køen for å få PrEP. Helseminister Bent Høie har kommentert kritikken som kommer og Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge, tolker det som at Høie vil gjøre noe med PrEP-ordningen for å få bort køen.

scheduleOppdatert: 28.06.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

I artikkelen «Hiv-kutt på helsa løs» mandag 25. juni, om anbudskonkurransen på hivlegemidler, uttaler tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig, at dette er et stort tilbakeskritt. Miljeteig er bekymret for at den beste og enkleste behandlingen hivpositive har fått til nå, blir tilsidesatt for de billigste behandlingene. – Dette er ikke bra når man skal ta medisiner resten av livet, sier han.

Helseminister Bent Høie sier på sin side at anbefalingen for hivbehandling fra anbudskonkurransen er faglig vurdert, og at det ikke vil ha noen negative konsekvenser.

Dagen etter kom artikkelen «Hivsmittes i medisinkø» som handler om flytting av finansieringen av hivlegemidler, deriblant PrEP, fra folketrygden og over til sykehusene. I praksis betyr dette at fastleger ikke lengre får lov å skrive ut PrEP. Dette må gjøres av en legespesialist. på sykehus.

For styreleder Leif-Ove Hansen er det et krav at PrEP flyttes tilbake på folketrygdens blåreseptordning, slik at fastlegene også kan skrive ut PrEP. Slik det er nå, blir folk stående i kø for å komme til spesialist på sykehus for å få foreskrevet denne forebyggende behandlingen. – Dette er friske mennesker som blir fanget på sykehusene, sier Hansen.

Fastlege Anders Faaberg ønsker å kunne skrive ut PrEP og følge opp disse pasientene. Han sier at han har pasienter som forteller at de har blitt hivpositive mens de har ventet på å få PrEP fra sykehusene.

I sin kommentar til Klassekampen om kø-problemene rundt PrEP, virker det som om helseminister Bent Høie er villig til å se nærmere på hvordan man kan løse dette på en bedre måte.

Infeksjonsoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Arild Mæland, hadde den 26. juni et leserinnlegg i Klassekampen om hivlegemidler. Der gir han motsvar til Miljeteigs bekymringer. Mæland mener at hivbehandlingen i Norge siden starten har vært den beste, men at den foreslåtte er ok. Hivpositive bør være med på dugnaden å spare penger for samfunnet, hevder Mæland, og antyder også at hivpositive bare bør være glad for at helseforetakene ikke ensidig dikterer hvilke medisiner de vil at hivpositive skal ha tilgang til.

Per Miljeteig og Leif-Ove Hansen har skrevet tilsvar som HivNorge håper kommer på trykk  i Klassekampen snart.

Artiklene i Klassekampen finner du her:

Klassekampen 25.juni 

Klassekampen 26.juni

 

Les også

schedule11.08.2020

→ HIV check up at Ullevål

Due to the ongoing Covid-19 epidemic in Norway, the clinic for infectious diseases at Oslo University Hospital Ullevål says that how they will offer services to their patients may change rapidly all throughout the rest of the year. They encourage everyone to visit their webpages regularly for up to date information.

schedule10.08.2020

→ Oppfølging på Ullevål

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, sier at det kan komme raske endringer i hvordan de drifter poliklinikken i løpet av høsten. De oppfordrer derfor til at man følger med på deres websider for oppdatert informasjon.

Scroll Up