Bli medlem

English

Kontakt oss

Hvem bør få Plussprisen i år?

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. I fjor gikk den til sykepleier Ingrid Slørdal. Du kan være med å bestemme hvem som skal få den i år.

scheduleOppdatert: 04.10.2018

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

I begrunnelsen for fjoråret tildeling av Plussprisen til sykepleier Ingrid Slørdal sa styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge at hun har stått side ved side som en bauta i mange hivpositives liv.  Hun beskrives som en engel av mange og blir omtalt i kun rosende ordelag.

Ingrid Slørdal, som arbeider ved St. Olavs hospital i Trondheim, har vært så lenge på hivfeltet at flere av dagens hivpositive ikke var ikke født da hun begynte å jobbe. Pasientene hennes har kunnet være trygge på en behandling basert på kunnskap og med hjertet på rett plass. Hun har tatt kampen på vegne av, eller sammen med sine pasienter. Hun har evnet å se hele mennesket, å normalisere samtidig å ta på alvor det enkelte menneskets opplevelse av sin egen situasjon, og hun er en kollega som andre trekker inspirasjon og erfaringer fra.

I kriteriene for prisen, som deles ut hvert år, heter det at den skal gå til en person, en institusjon eller en organisasjon som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

– setter hiv på dagsordenen
– bidrar til å gi hiv et ansikt
– redusere myter og stigma rundt hiv
– har bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig
– setter hiv på dagsordenen

Styremedlemmer og ansatte i organisasjonen kan ikke motta prisen før perioden/arbeidsforholdet er opphørt. Prisen er nasjonal. Enkeltpersoner skal prioriteres, og ingen kan motta prisen mer enn én gang. Alle har rett til å fremme forslag. Forslag kan sendes på e-post til HivNorge innen fredag 2. november 2018. Det er styret i HivNorge som bestemmer hvem som skal få prisen, etter forslag fra medlemmer og andre.

Årets Plusspris vil bli delt ut ved HivNorges arrangement 30. november. Den vil bli delt ut for 22. gang.

Les også:

Om Plussprisen

Tidligere vinnere

Fjorårets vinner

Les også

schedule13.12.2018

→ Skadereduserende tiltak

Inspirert av hvordan aktivister jobbet for å begrense hivepidemien på åttitallet, har Andrés Lekanger sammen med andre initiert gruppa ”Chemfriendly” for å ta et ansvar for å drive skadereduserende virksomhet blant skeive som fester rundt sex og dop – uten å bruke pekefingeren.

schedule10.12.2018

→ Sex med hivpositive er risikofritt

På aidskonferansen i Amsterdam ble den mye omtalte Partner 2-studien lagt frem som slo fast én gang for alle at kondomløs sex med hivpositive på vellykket behandling var risikofritt. I november var prosjektkoordinator for studien, spesialistsykepleier Tina Bruun, i Oslo og presenterte tallene på fagkonferansen for hivfeltet.

Scroll Up