probiotika

schedule23.10.2019

→ Probiotika har ingen effekt

NYHETER

For noen år siden satte forskere ved Oslo universitetssykehus i gang en studie for å se om bruk av probiotika i tarmen kunne bedre livskvaliteten blant velmedisinerte hivpositive med lave CD4-tall. Resultatene av forskningen ble presentert på en temakveld hos HivNorge i forrige uke: Det har ingen eller svært liten effekt.

schedule27.10.2015

→ Probiotika for bedre CD4-tall?

Forskerne ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker seg deltagere til et forskningsprosjekt. Det kan potensielt bedre livskvaliteten til velbehandlete hivpositive med lave CD4-tall verden over. Bekreftes forskernes teori, kan man ha funnet en behandlingsform som vil forebygge tidlig aldring og gjøre disse pasientene mindre sårbare for sykdommer som denne gruppen er spesielt utsatt for.

Scroll Up