Aktuelt

schedule19.06.2018

→ Til minne om Vigdis Rabben Vik

De fleste husker Odd Kåre Rabben, den unge gutten som var blant de første som ga hiv et ansikt i Norge. Hans mor, Vigdis Åse Rabben Vik, var en svært viktig bidragsyter i arbeidet med å spre informasjon om hiv.

schedule11.08.2017

→ Eldre med hiv i Arendalsuka

Under Arendalsuka neste uke organiserer Fafo forskerstafett med MS Sandnes som legger til kai i byen. Arne Backer Grønningsæter vil presentere hva forskningen kan fortelle oss om utfordringer med å bli eldre og leve med hiv.

schedule01.08.2017

→ Positive women

Nye Pluss og HivNorge inviterer til seminar for kvinner som lever med hiv, helgen 27.-29. oktober. På programmet står blant annet deling av positive erfaringer, stressmestring, gruppeveiledning og Qi gong.

schedule26.07.2017

→ Hepatitt C endelig på programmet

På konferansens siste dag var det seksuelt overførbare infeksjoner og hepatitt C som var på generalsekretær Anne-Karin Kolstads program. – Det er en tendens over hele verden til at kondombruken går ned, og dermed øker antallet med andre smittsomme sykdommer som gonoré, klamydia og syfilis. I grupper som bruker PrEP viser imidlertid en nedadgående tendens.

schedule26.07.2017

→ Manglende kunnskap om PrEP i målgruppen

En studie gjennomført av organisasjonene AIDES og Coalition Plus blant 16.000 msm i tolv europeiske land mellom 15. juni og 15. juli avslører manglende kunnskaper om PrEP blant grupper som er mest utsatt for hiv. Resultatene av studien ble presentert under den niende vitenskapskonferansen om hiv i Paris i dag.

schedule26.07.2017

→ Ønsker at politikere blir mer involvert

Seniorrådgiver Anne Skjelmerud i Norad har jobbet med hivrelaterte saker siden tidlig på nittitallet og har vært på en rekke internasjonale konferanser. I Paris har hun i tillegg til å løpe fra foredrag til foredrag vært travelt opptatt med å jobbe med arrangørene for neste års store konferanse i Amsterdam. Den ønsker hun skal ha et større politisk repertoar.

schedule25.07.2017

→ Seksuelle tjenester som valuta

Selv om PrEP som forebygging er et dominerende tema på hivkonferansen i Paris, er det også en rekke andre temaer som blir belyst. HivNorges juridiske rådgiver Johan P. Hougen deltok på en forelesningsserie om migranter og hiv i går ettermiddag

schedule24.07.2017

→ Ønsker seg mer om eldre

HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad og Kim Fangen fra Nye Pluss løper fra foredragssal til foredragssal for å få med seg mest mulig fra hiv-konferansen i Paris. Bortsett fra alle de høyttravende medisinske foredragene er det også mer jordnære temaer å velge blant. Og mye handler om PrEP.

schedule24.07.2017

→ Kan vi få slutt på hiv-pandemien uten en vaksine?

Kan vi få slutt på hiv-pandemien uten en vaksine, og om ikke, hvordan får vi det til? Det var spørsmålet professor Anthony Fauci stilte på et seminar søndag kveld. En vaksine er langt unna, og mest sannsynlig bare et nytt verktøy i kassa.

schedule23.07.2017

→ PrEP gir hundre prosent beskyttelse

Den niende IAS-konferansen tjuvstartet søndag formiddag med en rekke seminarer og workshops. En av de best besøkte var en foredragsrekke om hvordan PrEP nå bør implementeres som en naturlig del av det forebyggende arbeidet. Resultater fra blant annet prøveprosjekter i Australia, Frankrike og Storbritannia ble lagt fram.

schedule22.07.2017

→ På plass i Paris

I morgen åpner den niende vitenskapelige konferansen om hiv, IAS2017, i Paris. Fram til og med onsdag vil en rekke presentasjoner, foredrag, workshops og symposier kaste lys over nye utviklingstendenser omkring behandling og forebygging av hiv. Andre seksuelt overførbare infeksjoner og hepatitter har også fått bredere plass på denne konferansen.

schedule16.07.2017

→ Flere blir eldre med hiv

Et sted mellom førti og femti prosent av alle som lever med hiv i Norge, er over femti år. Dette tallet vil øke, vi vil få flere og stadig eldre mennesker som lever med hiv her i landet. HivNorge har satt i gang forberedelser for hvordan denne situasjonen skal takles.

schedule12.07.2017

→ Å amme eller ikke amme

I Norge fødes om lag 20 barn av hivpositive kvinner årlig. Ved god hivbehandling før og under svangerskap er faren for smitte til barnet så å si eliminert. Likevel er det fortsatt slik at vi ikke anbefaler hivpositive mødre å amme barna sine.

schedule07.07.2017

→ PrEP-prisen kraftig redusert

Patentet på Truvada har utløpt og allerede nå sparer felleskapet store beløp på innføringen av generiske alternativer. For brukerne betyr det at PrEP-medisinene kommer fra en ny leverandør. Ut over det er alt annet likt.

schedule05.07.2017

→ Ingen ventetid for PrEP i Bergen

På Haukeland sykehus i Bergen er PrEP-tilbudet godt i gang, og mellom 20 og 30 brukere er på PrEP og med i oppfølgingen. Tilbudet gis som et samarbeid mellom Poliklinikken for Seksuelt Overførbare Infeksjoner (SOI) og Infeksjonsmedisinsk seksjon (Medisinsk poliklinikk). Det er ingen ventetid, og potensielle brukere får rask time hos infeksjonsmedisiner etter henvisning fra SOI-poliklinikken eller sin fastlege.

schedule03.07.2017

→ Livskvalitet også før sykehjemmet

Tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig har levd med viruset i over tretti år. Han er opptatt av at man innen forskning og innenfor det hivpolitiske arbeidet ikke bare legger vekt på institusjoner og livets siste fase. 

schedule21.06.2017

→ Hvor kommer moralismen fra?

Den hivforebyggende medisinen Truvada er blitt møtt med ambiavalens mange steder i verden. Mange miljøer har hilst medisinen velkommen, både som et viktig redskap i det hivforebyggende arbeidet og som en slags seksuell frigjører.  Andre kaller brukere for ”truvada-horer”.  Lege og redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Ketil Slagstad spør seg hvor denne moralismen kommer fra.

schedule20.06.2017

→ Spennende på Pride House

HivNorge har to arrangementer på Eldorado bokkafé under årets Pride House. PrEP og seksuelt overførbare infeksjoner er stikkord for evenementene.

schedule14.06.2017

→ Ny bestemmelse i straffeloven – en milepæl

Stortinget vedtok i går nye bestemmelser i straffeloven om smitteoverføring av alvorlige sykdommer. Mennesker som lever med hiv som enten er på behandling eller bruker kondom, kan ikke lenger straffes. Loven trer i kraft 1. juli 2017.

schedule08.06.2017

→ Klare for Bergen

Selv om regnet pøser ned i Bergen, er det god stemning i Pride Park. Det er det første året Regnbuedagene i Bergen har Pride Park, og programmet er tettpakket.

Scroll Up