Aktuelt

schedule09.05.2014

→ Med pasienten i sentrum

En positiv hivtest er ikke lenger noen dødelig diagnose, men mange hivpositive opplever at myndighetene og behandlingsapparatet gjemmer seg bak de livsforlengende medisinene. I forhold til psykososiale tiltak, helhetlig behandling, et sømløst og effektivt samarbeid mellom de ulike instansene i hjelpeapparatet, alt det som kan gi hivpositive bedre helse og livskvalitet, så står det fremdeles mye tilbake å ønske.

schedule29.04.2014

→ Smittet fordi hun var jomfru

Seks millioner mennesker lever med hiv i Sør-Afrika. Det er mer enn i noe annet land i verden og tallet fortsetter å stige. For det hersker fremdeles uvitenhet om hiv og aids i sørafrikanske townships, og god behandling gir folk som lever med hiv lengre liv.

schedule25.04.2014

→ pasientjournal og helseregister

Regjeringen har i Stortingsproposisjon har i 17 L sendt et forslag til Stortinget om ny pasientjournallov og ny helseregisterlov. Forslagene er et resultat av en høringsrunde der HivNorge var blant bidragsyterne.

schedule22.04.2014

→ I en boble av uvitenhet

Den svenske professoren Hans Rosling presenterte nylig en svensk-norsk undersøkelse som viste at folk flest vet svært lite om utviklingen i verden, til tross for at de selv mente de hadde gode kunnskaper. Faktisk svarer de mindre riktig på spørsmål om temaet enn en sjimpanse ville gjort. – Den totale uvitenheten er sjokkerende, sa professoren på Skavlan en fredagskveld i januar og viste blant annet til at folk flest tror at analfabetismen i verden er større enn det den virkelig er. Folk sitter med kunnskap som er over tyve år gammel, mener professoren.

schedule10.04.2014

→ Hivfondet

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke, samt til avgrensede forskningsrelaterte oppgaver. Neste søknadsfrist er 1. mai 2014.

schedule07.04.2014

→ Papirløse

Det er et mareritt-scenario: en utemmet hivepidemi blant landets mer enn 18 000 papirløse og ulovlige innvandrere. Det øker muligheten for at hiv skulle spre seg til den alminnelige befolkningen fordi enkelte av disse menneskene utnyttes, også seksuelt. Helsesenteret for papirløse i Oslo er en kraft som kan motvirke en slik utvikling.

schedule04.04.2014

→ Møte med justisdepartementet

HivNorge var i går i møte med Justisdepartementet vedrørende Syseutvalgets rapport og fremdrift av denne. I møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen deltok også Helseutvalget for bedre homohelse og Aksept – senter for alle berørt av hiv.

schedule28.03.2014

→ Ny generalsekretær

Anne-Karin Kolstad tiltrer som generalsekretær i HivNorge 1. mai. Hun gleder seg og har blant annet som mål å søke å samle alle gode krefter på hivfeltet til en forsterket innsats. Hensikten er å bedre hivpositives levekår og å få satt hiv ettertrykkelig på den politiske dagsordenen igjen.

schedule26.03.2014

→ Diskriminering av barnløse

Etter Syseutvalgets innstilling om blant annet hivsmitte og straffebud, er loven som regulerer assistert befruktning endret, slik at par der enten den ene eller begge partnerne er hivpositiv(e) nå skal har rett på å få hjelp til assistert befruktning på lik linje med andre par. Likevel opplever par som er i denne situasjonen at de ikke får hjelp.

schedule25.03.2014

→ En ettermiddag med Michel Sidibé

Michel Sidibé, den øverste lederen for UNAIDS, har vært på norgesbesøk. I løpet av visitten organiserte HivNorge mandag 24. mars et miniseminar med sivilt samfunn og representanter for norske myndigheter hvor rettighetsbasert tilnærming til hiv og aids var temaet. Det ble et interessant møte.

schedule12.03.2014

→ Får diagnosen for sent

Et forholdsvis høyt antall personer diagnostiseres som hivpositive først etter at de har symptomer på en hivinfeksjon eller har utviklet aids. 40 av de registrerte smittede i gruppen msm i 2013 kom i denne kategorien, 11 av disse hadde aids og 13 akutt hivinfeksjon. Dette er en utvikling som bekymrer HivNorges, og styreleder Moira Eknes setter spørsmålstegn ved primærhelsetjenestens kompetanse på hivfeltet

schedule12.03.2014

→ Økning blant innvandrere

I sin oversikt over nysmitte av hiv i 2013 som Folkehelsa legger frem i dag, ser vi at tallene for heteroseksuelt smittede viser en klar nedgang, mens tallene for nysmitte blant menn som har sex med menn er det høyeste noensinne, med 98 personer.  Det oppsiktsvekkende er imidlertid at 47 av disse var menn med innvandrerbakgrunn, hvorav 25 ble smittet mens de var bosatt i Norge, de øvrige 22 var smittet før ankomst hit til landet.

schedule11.03.2014

→ Rekordhøye hivtall

Aldri før har det vært så mye nysmitte blant menn som har sex med menn her i landet som det var i 2013. Folkehelseinstituttet legger fram tallene for fjoråret i morgen kl 10.00, men en tjuvkikk på statistikkene viser at 98 menn som har sex med menn ble smittet i fjor. Det er det høyeste tallet noensinne. 40 av disse ble smittet i utlandet.

schedule04.03.2014

→ Paradigmeskiftet

Da Liv Jessen begynte som leder på ProSentret i 1984, trekvart år etter starten, hadde hun med seg mye ideologisk bagasje fra Kvinnefronten og fra utdanningen som sosialarbeider.

schedule13.02.2014

→ To overlegers bekjennelser

For legene er det en stor forskjell på å gi en pasient en hivdiagnose nå i forhold til for tretti år siden. Hiv er en diagnose man lever med – men ikke dør av – og legene har mer kunnskap.  Men én ting har ikke forandret seg nevneverdig: Skammen er der fortsatt.

schedule07.02.2014

→ Diagnosen før og nå

Vegard har vært hivpositiv så lenge at da han fikk diagnosen i 1984, så var en positiv test ikke en gang en dødsdom. Først trudde man bare en bitteliten prosent ville bli syke og dø: Det ble senere oppjustert til ti prosent, så etterhvert måtte man innse at nesten alle ble syke og ville dø. Men i dag har Vegard levd mer enn 30 år med viruset.

schedule28.01.2014

→ Forbrytelse og straff i skuffen

Det er i disse dager ett år siden høringsfristen for NOU 2012: 17 ”Om kjærlighet og kjøletårn ” gikk ut. Utredningen skulle legge fram forslag om bruk av straff i forbindelse med smittsomme sykdommer. HivNorge er bekymret over at forslaget fra Syseutvalget bare skal havne i skuffen i Justis- og beredskapsdepartementet, som nå holder i saken.

schedule16.01.2014

→ Valgte åpenhet

Vi tar en spasertur på Fauske, Geir Sandbakk og jeg. Han følger meg til hotellet etter at intervjuet er unnagjort. Hver gang vi stopper for å hilse på kjente og slå av en liten prat, spør folk: «Hvordan går det med deg?» Ofte med en viss bekymring i stemmen. Inntrykket er at Sandbakk er omsluttet av omsorg fra sambygdingene sine.

schedule15.01.2014

→ – Folk ville ikke spise vaflene jeg stekte

Camilla Minani vil forsøke å få bedre kontakt med ulike innvandrermiljøer og hivpositive som hører til der. Hivpositive innvandrere, særlig fra Afrika, lever ofte i ensomhet og den sosiale nøden kan være stor, forteller hun og opplever at det fortsatt er mye frykt og uvitenhet blant folk.

schedule07.01.2014

→ Fotosesjon i dusjen

Noe av det første Rolf Martin Angeltvedt gjorde for Helseutvalget var å stille opp til fotosesjon i dusjen, sammen med en annen mann. Budskapet handlet om hvor vanskelig og viktig det var å bruke kondom: «Det er viktig å holde hodet kaldt når det blir hett!»